Zaufaj współpracy opartej na partnerstwie

\

scroll

O NAS

Magdalena Altieri
właściciel

ALTI-DOM  Zarządzanie nieruchomościami

Zajmujemy  się kompleksowym zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami, stanowiącymi własność zarówno wspólnot mieszkaniowych, jak i nieruchomościami stanowiących własność osób prywatnych. Jako dyplomowani zarządcy, z tym segmentem rynku związani jesteśmy już od kilkunastu lat.

Głównym obszarem naszego działania jest Łódź, jednak stale się rozwijamy i nie zamykamy się na nowe możliwości. Szczególnie dbamy o zachowanie jakości usług poprzez terminowość, odpowiedzialność, a także dobrą organizację pracy.

Staramy się przewidywać i działamy z wyprzedzeniem, a współpracę opieramy na komunikacji, zaufaniu i partnerstwie.

Więcej o nas

Wiedza i doświadczenie

W codziennej pracy nie boimy się wyzwań i realizujemy kluczowe inwestycje na rzecz nieruchomości.
W ślad za przygotowaniem budynków do rewitalizacji i termomodernizacji realizujemy podłączenia nieruchomości do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, gdzie możemy pozyskać na te cele dofinansowania z WFOŚ, a także docieplenia elewacji wewnętrznych oraz remonty elewacji frontowych znajdujących się pod ochroną konserwatorską, gdzie na prace restauratorskie również pozyskujemy dofinansowania.
Braliśmy udział w pracach Komitetu ds. rewitalizacji z powołania Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej.
Był to dla nas czas twórczej pracy i nauki, który zaowocował nowymi doświadczeniami.

Efektywność i zaangażowanie

Spośród innych Firm administrujących wyróżniamy się tym, iż usługę wykonujemy osobiście i przejmujemy pełną odpowiedzialność za wykonywane czynności od A do Z….
Nasza wiedza, doświadczenie, zaangażowanie i efektywność jest w stanie zagwarantować Państwu w pełni profesjonalną obsługę administracyjną i techniczną nieruchomości, opartą na nowoczesnych metodach zarządzania z dostępem do nowoczesnych narzędzi.

\

scroll

Zapraszamy

do współpracy

USŁUGI

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA
 • pomagamy załatwić formalności przy zakładaniu nowej Wspólnoty
 • zapewniamy protokolarne przejęcie powierzanej nam nieruchomości od dotychczasowego zarządcy/administratora
 • zawieramy lub renegocjujemy istniejące umowy z dostawcami mediów i usług komunalnych
 • organizujemy i obsługujemy zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej
 • prowadzimy wykaz lokali i Właścicieli
 • dostarczamy Właścicielom zawiadomienia o wysokości opłat, wynikających z decyzji Właścicieli lub innych rozporządzeń prawnych
 • dbamy o utrzymanie porządku i czystości w budynku oraz w obrębie nieruchomości
 • zawieramy umowy ubezpieczenia budynku
 • reprezentujemy Wspólnotę/Właściciela przed organami administracji rządowej i samorządowej.

Optymalizujemy koszty utrzymania nieruchomości.

 

OBSŁUGA FINANSOWO - KSIĘGOWA
 • obsługujemy rachunki bankowe w zakresie przewidzianym umową lub na podstawie udzielonych pełnomocnictw
 • prowadzimy rozliczenia z dostawcami mediów oraz usług dla nieruchomości
 • rozliczamy zaliczki na media wpłacane przez Właścicieli/Najemców
 • sporządzamy plan gospodarczy uwzględniający realne koszty utrzymania nieruchomości oraz sprawozdanie finansowe na coroczne zebranie Wspólnoty
 • prowadzimy ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną
 • rozliczamy należne podatki
 • wystawiamy faktury i noty czynszowe
 • koordynujemy działania windykacyjne

Prowadzimy obsługę finansowo – księgową w formie elektronicznej przy wykorzystaniu licencjonowanego programu z dostępem do danych rozliczeniowych przez internet (e-kartoteka).

OBSŁUGA TECHNICZNA
 • prowadzimy wymaganą przez prawo dokumentację techniczną nieruchomości
 • zlecamy kontrolę techniczną oraz wymagane okresowe przeglądy nieruchomości
 • kontrolujemy usuwanie awarii i skutków
 • zapewniamy przygotowanie planów remontowych
 • prowadzimy uzgodnienia urzędowe, projektowe i wykonawcze
 • analizujemy kosztorysy i oferty, negocjujemy ceny i warunki umów

Współpracujemy ze sprawdzonymi, rzetelnymi i doświadczonymi Firmami w zakresie usług projektowych, budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, instalacyjnych, dekarskich.

Dzięki naszemu nowoczesnemu oprogramowaniu, każdy z Właścicieli/Najemców ma możliwość zgłoszenia awarii i usterek 24/7, bez konieczności kontaktu z Zarządcą.

Dostęp możliwy jest z dowolnego miejsca z poziomu przeglądarki internetowej. Nie wymaga instalowania aplikacji, dzięki temu użytkownik może korzystać z naszej usługi na różnych urządzeniach, posiadających system Windows, Android lub Mac OS

OBSŁUGA PRAWNA I WINDYKACYJNA
 • współpracujemy z kancelarią prawną w zakresie sporządzania opinii, weryfikacji umów, a także w zakresie spraw cywilnych i karnych dotyczących nieruchomości
 • zlecamy kancelarii prawnej windykację dłużników poprzez wystawianie wezwań przedsądowych
 • zlecamy kancelarii prawnej reprezentację Wspólnoty/Właściciela przed sądem
 • dochodzimy praw rękojmi i gwarancji wykonawczych.

E-BIURO

FORMULARZE DO POBRANIA

 

Jeśli nabyłeś lokal mieszkaniowy na nieruchomości administrowanej przez ALTI-DOM, wypełnij i prześlij oświadczenie nowego Właściciela/Najemcy lokalu

Karta informacyjna dla Właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych Pobierz

Karta informacyjna dla Najemców lokali Pobierz

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

AKTY PRAWNE

 

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane Pobierz

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Pobierz

Rozporządzenie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Pobierz

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Pobierz

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów Pobierz

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku Pobierz

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali Pobierz

OFERTY PRAC DLA WYKONAWCÓW

 

Obecnie brak ofert

 

Pogotowie techniczne 24h

po godzinach pracy administracji oraz  w dni wolne od pracy i święta

w zakresie:

instalacji elektrycznych:

RS Instal

tel. 784 564 488

instalacji wodno – kanalizacyjnych

PRYM s.c.

tel. 42 640 41 05 | 42 640 41 06
601 880 504

ZGŁASZANIE AWARII

KONTAKT

Skontaktuj się z nami!

Wypełnij formularz kontaktowy lub skorzystaj z danych teleadresowych

ALTI-DOM
Magdalena Altieri

ul. Próchnika 19 m. 27/27a
90-708 Łódź

tel. +48 513 149 302
biuro@altidom.pl
altidom.pl

12 + 14 =

© Wszelkie prawa zastrzeżone  © ALTI-DOM 2021   |   Realizacja: LogoBella Studio